achtergornd

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van WINPROF nv

Contactgegevens:
WINPROF nv
Slingerweg 5
B-3600 GENK (Belgium)
Tel. + 32 (0)89 32 20 40
Fax +32 (0)89 32 20 49
info@winprof.be
IBAN BE30 3350 5551 9311
BIC BBRUBEBB
BTW BE 0478.508.423

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

Winprof nv verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospectenbeheer. Indien u dit als prospect niet wil, volstaat een mail naar info@winprof.be. U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek, mét bewijs van identiteit, aan WINPROF nv, Slingerweg 5, 3600 GENK, info@winprof.be

Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Voor het algemeen beleid, https://www.privacycommission.be/

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met WINPROF nv contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Cookiebeleid

U moet hier schrijven of uw website cookies wegschrijft. Wat cookies zijn, waarom die nuttig zijn voor de goede werking van de website. De gebruiker moet gedetailleerde info krijgen over de diverse cookies op de website. U moet per soort cookie meedelen wat het doel ervan is, hoe lang de cookiegegevens worden bewaard, hoe bezoekers de cookie-instellingen kunnen aanpassen en hoe ze cookiegegevens kunnen wissen. U moet ook aangeven hoe bezoekers zich tegen de verwerking van cookiegegevens kunnen verzetten en – erg belangrijk – of cookiegegevens worden doorgegeven aan derde partijen.

U neemt hiervoor best contact op met uw websitebouwer want dit is voor elke website anders.

Opgelet:

  • De link naar het cookiebeleid moet aanwezig zijn op iedere pagina van de website (bv. in een zijbalk of onderaan).
  • De website moet ook een duidelijk en zichtbaar bericht weergeven waarin toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies, bij voorkeur met knoppen om in te stemmen of af te wijzen.